سلام یک فقره چک برای ضمانت یکی از دوستانم به بانک داده ام که

پرسش

سلام یک فقره چک برای ضمانت یکی از دوستانم به بانک داده ام که بعلت عدم پرداخت اقساط بانک اقدام به برگشت چک کرده است . برای پیگیری قضایی باید چگار کنم . متشکرم

0
مهدی 1 سال 142 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )