سلام.یک چک ضمانت با عنوان در وجه ضمانت علی محمدی به طرف  خود

پرسش

سلام.یک چک ضمانت با عنوان در وجه ضمانت علی محمدی به طرف  خود شخص دادم.مبلغ چک خالی میباشد.آیا میتواند مبلغ را پرکرده و چک را وصول نماید؟

0
Arad13961203 4 ماه 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )