سلام ۴ سال ازدواج کردم یک دخ

پرسش

سلام ۴ سال ازدواج کردم یک دختر یه ساله دارم ،سر این موضوع که همسرم برای هیچ‌مشکل کوچک‌و بزرگی قدم‌پیش نمیزاره حل بشه و بسیار درونگرا هستند و یه ماه هم با هم حرف نزنیم براش مهم نیست،اما دیکه من خسته شدم اخیرا دوست خواهرش اومده بود اینجا و بدون لطلاع به من با خواهو دوست خواهرش رفتم بیرون معترض شدم گفت چه اشکال داره،و من حرف نزدم اوپم همینطور چه مقصر باشه چه حق این عکس العملشه،کلا خیلی کم حرف،ولی اینکه هیچ وقت نخواسته مشکل حل بشه و همیشه من کوتاه اومدم خست م و احیرا خیلی به طلاق فکر میکنم

0
lghdd89 2 سال 204 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )