سلام 22سالمه تک فرزندم و جز مشمولین سربازی هستم پدرم عمل دی

پرسش

سلام
22سالمه تک فرزندم و جز مشمولین سربازی هستم پدرم عمل دیسک انجام داده و مشکلات داره که نمیتونه فعالیت کار زیادی داشته باشه و درحال کارهای بازنشستگیه . مادرمم یک سری مشکلات داره که دچار اظطراب و دلهره شده . همچنین پدربزرگ و مادربزرگم توان انجام امور خود را ندارند یک عموی دیگه با مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی میکنه
که بیماری سرع داره عموی دیگرم در شهر دیگه کارمیکنه امور همه ی امور خانواده خودمون و پدر بزرگم بر عهده منه درضمن عموی بزرگمم شهید شده . آیا میتونم از از معافیت کفالت یا تک فرزندی استفاده کنم ؟ راهنمایی کنین ممنونم

0
alimoghimi 2 هفته 10 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse