سند قطعی خودرو

پرسش

با سلام

من پر. سال ۹۵ خودرویی در کرمانشاه خریداری کردم اما چون راهنمایی ورانندگی اعلام کرد با برگه سبز شما مالک هستید. و میتوانید خرید. و فروش کنید سند قطعی نزدیم البته قبل از ما هم خریدار سند. قطعی نزده بوده

حالا اسفند ۹۷ ماشین رو فروختیم و شخص خریدار سند. قطعی میخواهد محضر هم چون ما قبلاً سند قطعی نزدیم نمیتونه اینکار. رو انجام  بده

حالا چکار. باید. کرد این درصورتی است که ما الان تهران خودرو رو فروختیم و هیچ تماسی هم نمیتوانیم با کسی که خودرو را ازش خردیدیم برقرار کنیم

با سپاس

0
امیر امامی 11 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )