سند معارض ملک مزروعی

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

پدر مرحومم ملکی را در تاریخ:46/3/10 از طریق دفترخانه رسمی خریداری نموده است .در سند قید شده کافه خیارات از طرفین سلب شده است. و در تاریخ 46/2/21 از طرف فروشنده اقدام به ثبت ملک شده است. فروشنده در روی زمین مشغول به کشاورزی بوده و محصول آنرا پس از کسر حق خود تحویل پدرم میداده است
و سپس فروشنده در سال 53 ملک را بنام خود نسق زده است.اکنون فروشنده فوت شده و ملک در تصرف پسرش میباشد. آیا با توجه به اینکه ملک را فروخته و پس از گذشت هفت سال آن را بنام خود نسق زده ،آیا این کار قانونی است؟ و به لحاظ قانونی کدام سند معتبر است و مالک شناخته می شود؟ لطفا راهنمایی فرمایید

0
علی رضا آقائی 3 ماه 37 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )