سهم الارث ورثه از مهریه و جهیزیه

پرسش

سلام وقت بخیر. خواهرم فوت شده چه مقدار ارث از مهریه به پدرو مادرم و تک فرزندش میرسد؟

از جهیزیه چه مقدار؟ آیا شوهراز جهیزیه ارث میبرد؟

اگر ما جهیزیه را امانت داده باشیم احتیاج به مدرک داریم و باز هم شوهر از جهیزیه ارث میبرد؟

0
rozaa 5 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )