سه سال پیس ما به دلایل برشکستی همسرم خونه و زندگیمون

پرسش

سلام خسته نباشید ،سه سال پیس ما به دلایل برشکستی همسرم خونه و زندگیمون واز دست دادیم و بعد مدتی یه خونه پیش خرید کردیم،و چون دوباره همسرم نفروشه سه دنگ به اسم من و سه دنگ به اسم پدرشوهرم زدیم قولنامه ای هست خانه ،و پدر شوهرم هم گفتند قصدای خونه تمام شه خونه عروسم هست بنگاه تمام رسید هایی که ما دادیم هست  و حتی شاهد اند فقط برای اینکه همسرم نفروشه اینکارو کردیم،چند وقتی هست پدرشوهرم فوت شده میخواستم بدونم ما چیکار باید کنیم خود بنگاه میدونه که کل پولو از ما گرفته و تمام رسیدا هم هست

0
Shirin 1 سال 197 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )