سوال درمورد وام ازاد

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…سلام  یک فردی ماازش میخایم وام بگیریم طبق گفته ی فرداونا باسندها وپولی که خودشون دربانک گذاشتن این وام میدن وعرمقداری که ما بخایم از۱۰۰ تا۵۰۰ وام  میدن ولی اونا ۱۰ درصد مقداروامی که ما میخایم ازمون میگیرند و وام با ۸ درصدسود بهمون میدن ازمون هم سه تا فیش حقوقی میخاند ودردفترخونه بهمون تعهد میدن درقبال پولی که ما میدیم بهمون وام بدن طبق گفته خودشون اونا وام با ۳ درصدمیگیرند ۸ درصدبه ما میدن به اضافه همون ده درصدی که ازقبل ازما میگیرندوتعهدمحضری میدن که پول ازماگرفتند و یک چک ضمانت هم ازما میگیرندکه درصورت واریزنکردن هرماه قست میتونند ازماشکایت کنن ولی وام به حساب اونا ریخته میشه نه ما، ایا اینکاردرسته ؟ واگردرسته راه درستی که مابایدطی کنیم چطوریه؟ واگراشتباهه راه درست چیه؟ ایا نیازی هست بایک مشاورحقوقی اینکاروانجام بدیم‌ ؟

0
فرزانه 12 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )