شراکت درفروش

پرسش

باسلام واحترام
آیا می توان درفروش محصولاتیکه توسط شرکتی تولید می شود قراردادفروش با آن شرکت امضاء نمود

0
ota 3 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )