شراکت وام ازدواج

پرسش

سلام بنده میخوام وام ازدواجم رو که به مبلغ سی میلیون تومان هستش رو به صورت شراکتی بگیرم.یعنی ضامنم قراره ضمانتم رو کنه و به همین خاطر همون ضامنم پانزده میلیون از مبلغ وام روبرمیداره.اگه قراربراین باشه که ازما سفته بگیرن به مبلغ سی میلیون تومان چه کسی باید پشت سفته هاروامضاکنه؟قراربراین بود پانزده تومن سفته ماامضاکنیم و پانزده تومن دیگررا ضامن امضاکنه ولی ظاهرابانک میگه یک شخص فقط بایدپشت سفته راامضاکنه.ضمنا ضامنم گفته قسطش هم خودش میده

0
bitanem 8 ماه 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )