شروط بعد از عدم تمکین زن

پرسش

با سلام
در مورد خانمی که عدم تمکین آن از طرف دادگاه گرفته شده و اعلام کرده قصد برگشت دارد، مرد چه شروطی را برای زن می تواند قرار دهد؟
مثل عدم فعالیت شغلی چه در منزل و یا خارج منزل
منع عبور و خروج از منزل بدون اجازه همسر و …
اگر زن بعد از برگشت با همراهی مامور به جهت فریب مامور در خانه ماند و ساعتی بعد مجدد منزل را ترک کرد چه باید کرد؟

0
Parsianno1 10 ماه 87 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )