شکایت از تهمتی که به من زده شده است

پرسش

سلام.همسایه ما مدعی شده است که من ماشین او را در پارکینگ خراب کردم و به بدنه آن صدمه زدم.آیا من میتوانم برای تهمتی که به من زده شده است شکایت کنم؟

0
نگارصادقی 11 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )