شکایت از فروشگاه اینترنتی

پرسش

سلام
من در سایت من و دیجیتال در مهر ۹۷خرید اینترنتی به مبلغ ۱۳ میلیون تومان انجام دادم. اما متاسفانه نه کالا را فرستادند و نه پول را برگرداندند. این سایت نماد اعتماد الکترونیکی داشت و من به آن شکایت کردم . پس از مدتی این سایت بسته شد و جواد نماد اعتماد الکترونیکی این بود که این سایت کلاه بردار است و از طریق دادگستری اقدام کنید. ایا بر اساس جوابیه سایت اعتماد الکترونیکی می توان شکایت کیفری کرد؟
در صورت شکایت حقوقی باید به آدرس و شهر آن سایت مراجعه کنم. فاصله من تا آن شهر بیش از ۲۰ ساعت رانندگی است

0
خلیل 10 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )