شکایت از کارفرما

پرسش

سلام
مدت 3ماه برای پیمانکار جدید کار کردم و سابقه بیمه من رو رد نکرد از کار اومدم بیرون ولی بعد از 2ماه هنوز با من تسویه حساب نکرده وقتی هم برای تسویه حساب رفتم گفته پولتو میدم ولی سفته هائی که بابت ضمانت داده بودی رو 3ماه دیگه بهت میدم علت این کار چیه؟اگر مدتی از ترک کار من بگذره دیگه نمیتونم برای بیمه شکایت کنم؟

0
aliyari100@gmail.com 7 ماه 24 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )