شکایت بکنیم و اون در نرده ای رو برداریم و حق پشت بام رو پس بگیریم؟

پرسش

سلام وقت به خیر

ما در یک آپارتمان واقع در بهارستان در حومه تهران ساکن هستیم، آپارتمان در چهارطبقه و چهار واحد می باشد که به صورت قولنامه ای به فروش رسیده، در این بین حق پشت بام به طبقه آخر داده شده و در قولنامه سه واحد پایین نوشته شده هیچ حقی از بابت پشت بام ندارند. از همین جهت طبقه آخر داخل راه پله بعد از ورودی طبقه سوم یک در نرده ای روی پله ها زده و می بنده، پشت بام هم چندین کبوتر نگهداری میکنه و در خرپشته هم ساکن شده و اخیرا نیز در تلاشه که ورودی دستشویی رو از راه پله بزنه، می خواستم بدونم آیا ما می تونید شکایت بکنیم و اون در نرده ای رو برداریم و حق پشت بام رو پس بگیریم؟

0
Mojtabaa 8 ماه 136 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )