شکایت ملکی

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…
باعرص سلام وخسته نباشید ۴ دانگ خانه ای به اسم همسرم بود ه درسال گذشته دو دانگ ازطریق پرداخت پول از مادر ش خریداری کرده و همه چیز به صورت قانونی بوده و سند نیز صادرشده حال برادران خمسرم با ادعای فریب مادر طرح شکایت کرده اند صمن اسنکه مادر زنده بود ه و خودش بیان می کند که کاملا بارصایت ودرکمال صحت و سلامت اینکا را انجام داده است سوال من این است نتئجه دادگاه چه می باشد؟

0
نادیا۷۸ 11 ماه 87 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )