شکایت کنم ۲۰درصد حقوق که قبلا دریافت کردن بمن بر میگردد؟

پرسش

با سلام .

بنده شوهرم درسال ۸۹ در اثر تصادف فوت شدن و فرزندی هم نداریم

بیمه بمن مستمری میدهد که در سال ۹۱ مادرشوهرم اقدام کرد و ۲۰درصد حقوق بنده را به ایشان دادن درصورتی که تحت تکفل شوهرم نبود و بیمه قالیبافی برا خود رد میکرد و همچنین تحت کمیته امداد امام میبود ایشون مهریه و حتی اجرت المثل خود را هم دریافت کرد از ارث همسرش. از سال۹۱ تا۹۶ از بیمه حقوق دریافت کرد ولی از سال ۹۶ بازنشسته قالیبافی شده و بنابراین بیمه دیگر ۲۰درصد حقوق را به ایشان نمیدهد. آیا ایشان مستحق دریافت حقوق دران چند سال گذشته را داشتند یا نه؟ اگر من شکایت کنم ۲۰درصد حقوق که قبلا دریافت کردن بمن بر میگردد؟.  با تشکر

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
۴۶۲۳۲۹۵۱۴۱ 2 سال 205 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام . بنده شوهرم درسال ۸۹ در اثر تصادف فوت شدن و فرزندی هم نداریم بیمه بمن مستمری میدهد که در سال ۹۱ مادرشوهرم اقدام کرد و ۲۰درصد حقوق بنده را به ایشان دادن درصورتی که تحت تکفل شوهرم نبود و بیمه قالیبافی برا خود رد میکرد و همچنین تحت کمیته امداد امام میبود ایشون مهریه و حتی اجرت المثل خود را هم دریافت کرد از ارث همسرش. از سال۹۱ تا۹۶ از بیمه حقوق دریافت کرد ولی از سال ۹۶ بازنشسته قالیبافی شده و بنابراین بیمه دیگر ۲۰درصد حقوق را به ایشان نمیدهد. آیا ایشان مستحق دریافت حقوق دران چند سال گذشته را داشتند یا نه؟ اگر من شکایت کنم ۲۰درصد حقوق که قبلا دریافت کردن بمن بر میگردد؟.  با تشکر

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )