شکستگی پا

پرسش

به علت پله های غیر استاندارد مقابل تعدادی مغازه در یکی از شهرهای شمالی کشور دچار شکستگی پا شدم. آیا امکان شکایت و دریافت دیه از صاحبان مغازه ها یا شهرداری (دهداری) وجود دارد؟

0
اکبر 3 ماه 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )