شکستگی پا

پرسش

سلام

شکستگی دو قوزک پا شامل دیه میشود یا ارش؟

چه مقدار ؟

0
mezoo13 5 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )