صفر کردن فیش برق توسط مستاجر

پرسش

با سلام. بنده در خانه ای به صورت رهن مستاجر بودم بنا به خواهش صاحب خانه دو ماه زودتر پاشدم چون می خواست ازدواج کنه و بیاد تو خونه. تمامی قبوض گاز برق و اب رو تسویه کردم و پاشدم  تمامی قبوض با مهر شرکت های اب برق و گاز تسویه کامل شدن دقیقا تا تاریخی که پاشدم. حالا متوجه شدم قبض برق که پانصد هزار تومن صادر شده بود و من صفر کردم با اشتباه مامور کنتور برق دو برابر خوانده شده بوده و من دویست و شصت هزار تومن زیاد پرداخت کردم و زمانی که پیگیری کردم اداره برق هم همین مبلغ رو تو قبض بعدی بستانکار زده و به نفع بنده. حالا مشکلم اینجاست وقتی ازاصاحب ملک پول رو خواستم میگه منم خونه رو فروختم و بهمن مربوط نیست خودت برو ازاخریدارا خونه پول رو بخواه. آون خریدار هم گفته به من مربوط نیست. حالا من باید پول رو از کی بگیرم و چطور شکایت کنم. ممنونم

0
سعید 8 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )