صلح عمری

پرسش

با سلام و احترام
عمهٔ من فرزندی نداشته و برای تنها نبودن و مراقبت یکی از اقوام دور در طبقه پایین منزل وی ساکن شده، پس از مدتی با دروغ و سیاه‌نمایی از برادرها و برادرزاده‌ها که وراث وی محسوب می‌شدند او را برای انجام صلح عمری کلیه اموال به دفترخانه می‌برند و کلیه اموال بدون امکان فسخ طبق قرارداد صلح عمری به اون فرد واگذار می‌شود. اکنون عمه‌ام فوت شده، با توجه به بی‌سواد بودن عمه‌ام و این که سالهاست داروی اعصاب و روان مصرف می‌کرده و هیچ یک از اعضای فامیل غیر از خانواده اون فرد مراقب کسی از این قضیه اطلاعی نداشته، آیا امکان پیگیری و شکایت برای وراث وجود دارد یا خیر؟

0
saeedtmr 11 ماه 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )