صیغه موقت

پرسش

من با دختری برای ازدواج صیغه موقت کردم برای اشنایی بیشتر دختره باکره 18 ساله با اجازه پدرش مهریه 100 هزار تومان قید شده ولی نوشته بعد از کلیه کارها وازمایشات مربوطه در یکی از دفاتر رسمی ثبت گردد با مهریه 114 سکه یک ماه هم هست صیغمون تموم شده وایشون دیگه باکره نیس توسط خودم میخاستم بدونم چه میشود

0
Hosssein 11 ماه 98 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )