طرح دعوی

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شمابا ارسال کنیم…باسلام من حدود ۸ ماه پیش متوجه شدم که همسرم بعد از حدود ۲۰ سال زندگی مشترک به من خیانت کرده وبا پیگیریهایی که کردم شخص مقابل را پیدا کردم وبا او درگیر شدم و با چاقو او را زخمی کردم ان اقا از من شکایت کرد ودر دادگاه من زخمی کردن را گردن نگرفتم و چون شواهد کافی نداشت من برنده ان پرونده شدم اعتراض هم گذاشتند و فایدهای نداشت ومن قرار شد که توافقی طلاق بگیریم که بعد از جلسات مشاوره وغیره همسرم در دادگاه نیامد وقصیه طلاق معلق شد ودر این مدت توی خانه همیشه بحث و درگیری بوده یک شب که عصبانی بو دم برای برادر ان شخص پیامی دادم و هم تهدید کردم هم فحاشی که در جواب برادرش فحاشی کرد و گفت که عکس و پیامهای خانم مرا دارد من باز برای شخص اصلی پیام تهدید فرستادم و انها باز از همان پرونده قبلی که منجر به زخمی شدنش شد شکایت کردند وپیامهای تهدید را روی پرونده گذاشتند سوالهای من اینکه اول انها میتوانند در رابطه با یک پرونده دوبار شکایت کنند چون در دادگاه قبل موفق نشدند دوم من اگر بخاهم در مورد ارتباط نامشروع شکایت بکنم چطور و به کدام دادگاه باید مراجعه کنم  و اینکا همسرم حاظر است اقرار کند چون پشیمان هست و اگر از برادرش که گفته من عکس همسرت رادارم شکایت کنم موضوع شکایت چه باید باشد   ممنون

0
Rezaya 11 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )