طرح شکایت جرمی که در خارج از ایران واقع شده

پرسش

سلام شخص ایرانی یی خارج از ایران پولی را از من  به صورت دستی گرفته و باز نگردانده. آیا میتوان در دادگاه ایران طرح دعوا کرد؟ ممنون از پاسخ شما.

0
حامد 10 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )