طریقه دریافت سند زمین زراعی

پرسش

باسلام …. لطفا طریقه اقدام و دریافت سند زمین زراعی را با ذکر تمام مراحل و جزئیات و مبالغی که باید پرداخت شود و غیره ، توضیح دهید .
باتشکر

0
aftab 10 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )