طلاق

پرسش

باسلام . مهریه همسرم ۱۵۰ سکه است .کارگر بازنشسته هستم و یک فرزند دانشجوی پسر هم در تکلف بنده هست . به تمام حقوق همسرم در صورت دادخواست طلاق واقف هستم اما توان پرداخت یکجای مهریه و سایر حقوق ایشان را ندارم . حقوقم ۶ میلیون است . مستاجر هستم کل دارایی نقدی با احتساب ودیعه مسکنم ۲۵۰ میلیون است وقرارداد یک واحد آپارتمان مسکن مهر پرند که هتوز تحویلم نشده را نیز دارم . در صورت دادخواست طلاق و اعسار حدودا چه میزان از مبالغ مذکور به عنوان پیش پرداخت مهر تعیین میشود و چه میزان از حقوقم برای اقساط

0
Doosty 12 ماه 95 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )