طلاق

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…از همسرم میخواهم جدا شوم ۲ فرزند دارم ۱ ساله و۶ ساله،حضانت هیچ کدام رانمیخواهم ،همسرم هم میگوید به پرورشگاه میدهد چون وقتی برای نگهداری بچه ها ندارد ایا میتواند انها را به پرورشگاه دهد قبل از جدایی و بعد طلاق

0
لیلا 12 ماه 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )