طلاق

پرسش

سلام.اگر دختری که پدرش فوت شده طلاق بگیره تا بتواند حقوق پدرش را بگیرد،چندشاهد باید برای طلاق داشته باشد و اینکه آیا برادر هایش حتما باید حضور داشته باشن یا هرکسی میشه شاهد باشه

0
مهدی 8 ماه 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )