طلاق

پرسش

سلام من می خوام از زنم جدا بشم  دوتا فرزند دختر داریم مهریه اش صد سکه است چی کار کنم مهریه اش قسطی بشه یا بهش تعلق نگیره من نظامی هستم

0
Mansoor 9 ماه 102 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )