طلبکارم

پرسش

سلام خسته نباشد من ۵ سال پیش ۴٠ میلیون به یکی قرض دادم ٣ سال پیش ١٢ میلیون گرفتم العان ٢٨ میلیون مانده احساس میکنم نمیخواد بده من ازش فقط از کارت خوان کارت کشیدم رسیدشو دارم واس ام اسش همین میخوام براش شکایت کنم ایا میتونم ثابت کنم

0
محمد 11 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )