عبور کانال کولر از زیر بنای منزل ما

پرسش

با عرض ادب ساختمانی ۳طبقه که قبلا مربوط به یک نفر بوده اکنون به سه خانوار واگذار شده.بنده طبقه دوم را خریداری کرده کانال کولر طبقه اول از داخل حال عبور داده شده که مساحت۶۰×۶۰ سانتیمتر را اشغال کرده که مجبورم قالی رو برش بزنم ایا از نظر حقوقی میتوانم کانال رو قطع کنم ؟ممنون که راهنمایی میفرمائید

0
حسینی 10 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )