عدم حضور در تاریخ دادگاه از طرف شاکی بدلیل بیماری کلیوی

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

باسلام

اینجانب علیه فردی شکایت حقوقی کرده و تقاضای دیه نموده ام

بازپرس حکم جلب متهم را صادر کرده و مجرمیت او محرز شناخته شده

دادگاه مرا بعداز 2 ماه با شاهد فراخوانده و بنده بدلیل عود درد کلیه نتوانستم در روز مقرر در دادگاه حاضر شوم.آیا فردای روز مقرر شده با حضور بنده و شاهدان وقوع جرم متهم امکان رسیدگی به پرونده ام هست؟

0
احمدزاده 11 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )