عدم رعایت حریم کوچه در روستا

پرسش
سلام بنده ملکی قدیمی در روستادارم که عرض کوچه ی آن یک متر ونیم و به طول سی متر میباشد . همسایه بنده اقدام به تخریب حصار چوبی و تبدیل آن به دیوار سیمانی نموده و با اعتراض بنده به دهیار مبنی بر عدم رعایت حریم کوچه متاسفانه از دیوار کشی ممانعتی بعمل نیامد و دیوار را احداث نمود. خواهشمنداست مرا راهنمایی بفرمایید چگونه و با کدام ماده از قانون میتوانم احقاق حق حیاط و حریم معبر رابا توجه به دارابودن انشعابات قدیمی گاز ، برق و آب نمایم؟

باتشکر

0
محمد صالح 5 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )