عدم ملاقات در بعضی از روزها

پرسش

سلام
قرار است فرزندم را تا هفت سالگی دو روز آخر هفته را ملاقات کند.
بعضی از هفته ها پیامک میدهد که این هفته نمی آید.
بچه هم در آن هفته خیلی اذیت میکند.
آیا میتوانم بگویم باید حتما بیایی و ببری و نمیشود این دو روز پیش من باشد? و اگر نیامد چکار کنم?

0
sedaban 10 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )