غبن در معامله

پرسش

سلام

ملکی را خریدم که پس از یک ماه متوجه شدم املاک مشابه آن در همان مجتمع قیمتی تا ۷۰ میلیون پایینتر دارند

آیا با گذشت زمان می توان ادعایی داشته باشم؟ یا پیگیری ای انجام دهم؟

0
Mohammad 10 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )