غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد

پرسش

معنی کامل این رای چیست . شکایت شاکی را غیر قابل استماع تسخیص و مستندا به مواد 17 و 53 فانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می نماید و النهایه با نقض رای معترض عنه قرار رد شده است

0
محمودی 5 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )