فالگیر

پرسش

سلام من با یه پیجی آشنا شدم که فالگیر بود از اونجایی که همه تو زندگی مشکل داریم و خودمون رو به هر دری میزنیم تا مشکلمون‌ حل‌ بشه‌ اعتماد‌ کردم‌ و  ۱۰۸۰۰۰۰تومان  براشون‌ واریز کردم‌ میخواستم‌ ببینم‌ میتونم‌ کاری‌ کنم‌ پولم‌ رو‌ پس‌ بگیرم؟

0
Arezoo 10 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )