فحاشی و توهین

پرسش

من با همسایه طبقه پایین مشکل دارم، یه روز بچش پسرم رو هل داده بود اونم با گریه اومد خونه منم عصبانی شدم و رفتم جلوی خونشون داد و بیداد و فحش دادم البته کسی تو راپله ها نبود که این قضیه رو ببینه یه لگد هم به درشون زدم(زنش تو خونه بود) . حالا شکایت کرده،و ادعا میکنه من در خونشون رو شکستم وبه زور وارد خونشون شدم میگه شاهد هم داره در ضمن میگه صدا ی منم ضبط کرده.، یه شکایت دیگه هم کرده که من ماشینش رو خط انداختم (البته دروغه). (زنه این کارا رو کرده)
حالا میخوام بدونم میتونه ادعاش رو ثابت کنه؟
من باید چیکار کنم؟

0
Aliakbar123 12 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )