فروش اموال بدونه اذن شریک

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم..سلام،باشخصی گاوداری کوچکی شریک شدم آنجارابگفته اودزدزدبعدهم آتش اقدام به گرفتن وام کردیم وبعدازبهسازی وبعدازآن وام خریددستگاه ودام گرفتیم وازطرفی بانک تاکیدکردکه اگرسندرسمی زده شودبایستی جوازهم بنام بنده باشدکه این یک پروسه یک ساله بود لذا وام بنام شریکم شدوغیرازگاوداری ۷۰%ضمانت رابنده گذاشتم .بعدازآوردن دامهاودستگاهها اوشروع کردبه درگیریهای هرروزه وازطرفی بنده اینکاره نبودم مداراکردم تااینکه عملابه توسط کارگرافغانی جلوی ورودم رامیگرفت ازطرفی بنده باراهنمایی پسرخاله ام که دکتری حقوق داشت ورییس دانشگاه است شکایتی مبنی برممانعت ازحق وخیانت درامانت کردم که نتیجه نداشت حالا نیزتمام اموال رابرده وبانک نیزتاپایان مهربه ما مهلت پرداخت اقساط معوق را داده لطفابفرماییدحال چه باید بکنیم البته وکیله ایشان دردادگستری هشتگردبرش بسیاری دارددردادگاه  اول بازپرس محترم درمقابل فحاشی شریکم چیزی نگفت اما بااعتلام بنده به آدرس غلط شریکم سربازصداکردتا….ضمنابنده درحال حاضروضعیت مالی ام خراب هست لذاقادربه پرداخت اقساط معوق نیستم وشریکم نیزلامکان باتشکرازاعمال انساندوستانه شماوکیلان باعشق وزحمت کش که اینچنین قبول زحمت میکنیدلطف پروردگارنسیبتان.

0
hassan momanei 8 ماه 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )