فروش خودرو دارای عیب

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

یک دستگاه 206 مدل 85.؛ 6 ماه قبل فروخته شده که مشکل جوشکاری در سیلندر پایین. (بلوکی پایین) داشته و این مشکل به خریدار که بنگاهی میباشد گفته شده (البته به صورت زبانی و در قولنامه قید نشده است) و از قیمت واقعی خریدار به دلیل مشکل به قیمت 22 میلیون ماشین راخریداری کرده که ستون و سقف و کاپوت جلو عقب کامل فابریک یک سمت خودرو فقط رنگ بوده. و فروشنده خود به دلیل مشکل ماشین رو کمتر به بنگاهی داده. بعد از چند روزه بنده که فروشنده هستم به خریدار بنگاهی مدام زنگ که بیا و ماشین رو بنام خودو کند اما توجهی ندا‌شته طوری که پیام هایی که جهت انتقال سند به ایشان داده شده موجود است،اگر در روزهای اول که به ایشان ماشین را با توجه به مشکل گفته شده فروخته بودم آمده بودند جهت فک مشخص میشد که فک پلاک نمیشه و ماشین همان روزهای اول به خودم بازمی گشت. تا اینکه او ماشین را کاغذی با مبلغ 13 میلیون بیشتر به قیمت 34 و نیم فروخته حال که خریدار جهت فک به راهنمایی رفته انتقال صورت نمی‌گیرد و فک نمی‌شود جز با تعویض بلوکی. بنده نیز به آنها گفته که اگر نمی‌شود ماشین را پس میگیرم و مشکلی ندارم با این قضیه با توجه به اینکه کاپوت جلو ماشین من را رنگ و 6 ماهم دستشان بوده است. لطفا مرا راهنمایی کنید که چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟ با تشکر

0
امین 11 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )