فروش مال غیر

پرسش

بنده به مساحت ۵۰۰متر مربع باغ واقع در سعید آباد هشتگرد استان البرز از شخصی به عنوان کشاورز و مالک زمین دارای صلحنامه خریداری نمودم که پس از گذشت چند روز شخص ثالثی با ادعای مالک اصلی زمین و مدارک معتبر رویت شده ی مالکیت درخواست شکایت از فروشنده و تحویل زمین به ایشان را دارد.و پس از تحقیقات اینجانب متوجه شدم صلحنامه ی فروشنده بدون اعتبار و عدله میباشد و املاک مشاور و معرف و جاری کننده ی قرارداد معامله بدون مجوز و از بستگان فروشنده میباشد.
بنده در این زمینه نیاز به راهنمایی جهت بهترین راه برای دریافت حق و حقوقم هستم.با کمال احترام و تشکر.

0
حسن غلامی 11 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )