فروش مال غیر

پرسش

بنده به مساحت ۵۰۰متر مربع باغ واقع در سعید آباد هشتگرد استان البرز از شخصی به عنوان کشاورز و مالک زمین دارای صلحنامه خریداری نمودم که پس از گذشت چند روز شخص ثالثی با ادعای مالک اصلی زمین و مدارک معتبر رویت شده ی مالکیت درخواست شکایت از فروشنده و تحویل زمین به ایشان را دارد.و پس از تحقیقات اینجانب متوجه شدم صلحنامه ی فروشنده بدون اعتبار و عدله میباشد و املاک مشاور و معرف و جاری کننده ی قرارداد معامله بدون مجوز و از بستگان فروشنده میباشد.بنده نیاز به راهنمایی و در صورت لزوم همکاری با وکیل جهت رسیدن به حقوحقوقم در کمترین زمان میباشم.

0
حسن غلامی 11 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )