فروش ملک با وکالت

پرسش

باسلام وعرض ادب :یک ملک با سند شش دانگ که به دو نفر توسط وراث وکالت فروش داده شده تا آن ملک را بفروشند این دو نفر ملک را به دو ملک سه دانگ تقسیم کرده اند وهر کدام را جداگانه بصورت قولنامه ای وبدون انتقال وکالت فروخته اند .آیا این شکل از معامله صحیح است؟ودوم اینکه با فرض صحیح بودن معامله آیا این دونفر می توانند مستقیما وکالت نامه را به آخرین خریدار ملک انتقال دهند؟

0
حسن 9 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )