فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره

پرسش

با سلام

من با وکالت بلاعزل از خواهر گرفته بودم.

و خونه رو دراملاک اجاره دادم.و در قرارداد اسم خودم نوشته شده.

اکنون با مستاجر به مشکل خوردم و میخواهم تنفیذ فسخ و تخلیه عین مستاجره را دادخواست بدم.

سوالم اینکه میتونم با وکالت بلاعزل دادخواست رو بدم.

0
Mohammad.panahi 11 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )