فسخ قرارداد خرید ملک

پرسش

سلام. ملکی خریداری کردم و بعداز پنج روز با رضایت  فروشنده آن را فسخ کردم ولی بنگاه 2500000تومان حق کمیسیون از من گرفت آیا می توانم از بنگاه شکایت کنم و پولم را بگیرم؟

0
مصطفی 5 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )