فسخ

پرسش

باسلام
اگر در معامله یک مغازه فسخ قولنامه که نوشته شده یک طرف معامله امضا کرده باشد و برای بیعانه مبلغی پرداخت شده باشد این مبلغ به من که بیعانه داده بودم ولی امضا نکردم قولنامه پس داده می شود ؟

0
arlux 5 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )