قرادادپیمانکاری

پرسش

..در قرارداد خود که مبلغ آن ۳۰ میلیون تومان می باشد ندانسته چکی به مبلغ ۳۰ میلیون جهت تعهد اجرا کار گذاشته ام . در زمان قرار داد، داور مشخص شده قرارداد عنوان نموده اند که چون مبلغ قرار داد ۲۰۰ میلیون می باشد امری عادی است . ولی در قرار داد بنده بحث اجرا و هماهنگی خرید می باشد . و کل قرار داد بنده ۳۰ میلیون می باشد
والان کارفرما در ازای کارهای مبلغ پایین در حال سو استفاده می باشد .و دستورات متناقصی می دهد و با تهدید ضبط چک باعً آزار و اذیت شده است.
لطفا راهنمایی نمایید

0
Hsb1468 9 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )