قرارداد

پرسش

سلام وقتتون بخیر یک قرارداد پیش فروش اپارتمان انجام دادیم که تو قرارداداز زمان برای فسخ قرارداد ویا مبلغ خسارت چیزی درج نکردیم وبعداز 24ساعت به طرف مقابل اعلام کردیم که قادر به تامین وجه چکها رونداریم وقصد فسخ قرارداد را بهش اعلام کردیم واز 3فقره چک 2فقره ان رابرکرداندن ولی 1فقره را نزد خودش نگه داشته میگوید نمیدهم خرجش کردم در ضمن هیچ گونه وجهی هنوز ندادیم

0
سعید 5 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )