قوانین آپارتمانها

پرسش

با سلام اگر یکی از ساکنین و مالکین بابت حل مشکلی در ساختمان کتبا به مدیریت نامه ای بنویسد با اعطای یک هفته زمان پاسخگویی ،و بعد از آن مدیریت جواب کتبی ساکن را ندهد و اقدامی انجام ندهد، طبق چه بند و ماده یا تبصره قوانین آپارتمان نشینی میتواند اقدام به تصمیم گیری شخصی در مورد مشکل حل نشده بعنوان یکی از مالکین را بکندممنونم کتبی جواب بدهید ومن را راهنمایی کنید با تشکر فراوان

0
majid7 10 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )